Betón triedy B-25 zodpovedá triede C20 / 25. Jedná sa o vyššiu pevnostnú triedu vhodnú pre využitie pod zemou, odolávajúci tlaku i vlhkému prostrediu.

Betón je kompozitný stavebný materiál. Kompozit je všeobecne materiál z dvoch alebo viacerých zložiek s rozdielnymi vlastnosťami, ktoré dohromady dávajú výslednému výrobku nové vlastnosti, ktoré nemá sama o sebe žiadna z jeho súčastí. Betón tvorí cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, prísady a prímesi a to rôzne druhy týchto materiálov v rôznom pomere. Vznikajú tak kombinácie, ktoré si líšia vlastnosťami jednotlivých typov betónov.

Iný betón použijete do základov stavby domu, iný na nosné múry, iný na plot. Dôležitými parametrami sú pevnosť betónu, odolnosť tlaku a vplyvu prostredia (vetra, vlhkosti alebo korózie). Zohľadňujú sa aj miestne pomery (sklon terénu, druh zeminy, únosnosť podložia, požadované zaťaženie, atď.).

Aké triedy betónu sa zvyčajne používajú pri stavbe domu?

Všeobecne platí, že pre klasické rodinné domy pri štandardných podmienkach (rovinatý pozemok a súdržné zeminy) sa najčastejšie používa:
– do základových pásov betón pevnosťou triedy C12 / 15 prípadne C16 / 20
– na základovú dosku o triedu vyšší, teda C16 / 20 prípadne C20 / 25
– do monolitických stropov betóny vyšších pevnostných tried (C20 / 25, C25 / 30) v závislosti na rozponu a plánovanom zaťaženie stropu