Betónový septik je podzemná nádrž na akumuláciu a čistenie odpadovej vody z domácnosti. Betónové septiky vynikajú vysokou trvanlivosťou a odolnosťou. Predovšetkým voči tlakom okolitej zeminy a podzemnej vody. Preto sú ideálne na svahovité pozemky alebo pozemky s menej stabilným podložím alebo vyšším výskytom podzemnej vody.

Funkcia septiku spočíva v prečistení splaškových vôd. Septik je predstupňom čističky odpadových vôd. Má viac komôr, kde sa postupne voda čistí usadzovaním kalu. Prečistení možno tiež pomôcť bakteriálnym pôsobením a pridávaním aktivátorov septiku. Prečistenú vodu je možno vypúšťať do pôdy alebo kanalizácie alebo využívať ako úžitkovú vodu pre zálievku záhrady alebo v domácnosti.