Certifikácia betónových nádrží je povinná podľa platnej legislatívy SR. Platí pre všetky druhy využitia podzemných betónových nádrží, tj. zber dažďovej vody, žumpa či septik. Certifikát je oprávnená vydať iba nezávislá Autorizovaná osoba (technický inštitút).

S nádržou bez certifikácie budete čeliť problémom pri kolaudácii stavby (v prípade septiku a ČOV) a je na mieste aj pochybnosť o kvalite výrobku. Pred nákupom si nechajte certifikát vždy predložiť, nestačí iba vyhlásenie, „že ho firma má“.

Certifikáty majú rôznu šírku platnosti. Všeobecne platí, že čím širšia platnosť, tým vyššie nároky na certifikáciu. Nádrže SEPTIC našej výroby nesú najvyššiu možnú certifikáciu EÚ. Sme oprávnení predávať naše betónové nádrže vo všetkých krajinách Európskej únie. Certifikácia hodnotí predovšetkým nepriepustnosť a životnosť (a tým ochranu proti prípadnému znečisteniu podzemných vôd).