Poklop na septik slúži k bezpečnému uzavretiu vstupu do odpadovej nádrže. Najvhodnejšími materiály pre poklopy sú preto betón, liatina alebo oceľ. Tie už svojou ťarchou zabezpečujú vstup do podzemnej nádrže napr. Pred deťmi bez dodatočného zámkového istenia.

Betónový alebo liatinový poklop je tiež odolný voči vysokému zaťaženiu. Je možné po ňom chodiť, odolá váhe snehu a bežné typy sú tiež vhodné pre prejazd osobným autom (napr. Pri umiestnení septiku pod príjazdovou cestou). To či je poklop tzv. Pojazdový alebo iba pochôdzne býva základným kritériom výberu. Pre vyššie zaťaženie je vhodné voliť poklopy zo silnejšieho betónu alebo liatinové.