Retenčná nádrž slúži na zadržanie dažďovej doby pred jej vypustením do kanalizácie alebo vodného toku. Prečo je nutné dažďovú vodu zadržiavať? V prípade prívalových dažďov môže dochádzať k zahlteniu kanalizácie, rozvodneniu tokov a kumulácii vody na povrchu pozemku. Retenčná nádrž vytvorí medzistupeň, ktorý umožní vodu krátkodobo zadržať a vypúšťať ju postupne. Najčastejšie je budovaná pri veľkých priemyselných objektoch alebo spevnených plochách, kde voda nemá možnosť sa prirodzene vsakovať.

Termín retenčná nádrž sa používa aj pre nádrže na dažďovú vodu, ktoré sa používajú pri rezidenčných objektoch a rodinných domoch. Tu slúži na zachytenie dažďovej vody pre ďalšie využitie (zalievanie záhrady alebo ako úžitkovú vodu v domácnosti).

Zvažujete obstaranie retenčnej nádrže? Prezrite si našu ponuku kvalitných betónových nádrží.

Retenčná nádrž