Vodomerná šachta je podzemná nádrž určená na inštaláciu vodomeru. Je to odolná betónová podzemné komora, ktorá zaisťuje ľahký prístup k vodomeru po celý rok. Spravidla je umiestnená na vodovodnú prípojku pred budovou.

Betónové vodomerné šachty sú odolné, pevné a trvanlivé. Vďaka ich vlastnostiam je možné umiestniť pod chodník alebo príjazdovú cestu k objektu a odolávajú tlakom zeminy aj prípadné podzemné vody.

Pred kúpou vodomerné šachty je nutné potvrdiť inštaláciu a rozmer nádrže s požiadavkami miestne príslušné vodárenskej spoločnosti.

Koľko stojí hotová betónová vodomerná šachta? Pozrite sa do nášho cenníka.

Betónová vodomerná šachta