Premena betónovej nádrže v 9 krokoch

Uvažujete o inštalácii betónovej nádrže na vodu vo vašej záhrade, ale obávate sa, ako to celé bude fungovať? V tomto príspevku vás v niekoľkých zrozumiteľných krokoch prevedieme celým procesom výstavby nádrže.
Záleží na type podkladu

Skôr ako prejdeme k opisu samotnej výstavby betónovej nádrže, je dôležité pochopiť, že pred začatím prác na nádrži je potrebné pripraviť podklad. A v závislosti od typu podkladu je vhodné vybrať aj správny typ nádrže.

V oblastiach s ílovitou pôdou a tiež s prítomnosťou podzemnej vody je najlepšie použiť dvojplášťové nádrže. Na suchom podklade bez ílovitej pôdy môžete použiť samonosnú nádrž. Ak ju umiestnite v blízkosti cesty, odporúča sa ju zabetónovať. Ak sa rozhodnete pre betónovú nádrž, ktorá je vhodná aj pre záplavové územia a je pomerne jednoduchá na inštaláciu, urobili ste najlepšiu voľbu. V porovnaní s plastovými nádržami je odolná voči zemnému tlaku a zasypaniu alebo hladine podzemnej vody. Okrem toho je voda v betónových nádržiach kvalitnejšia.

Prípravné práce

Nádrž je potrebné inštalovať do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je minimálne osemdesiat centimetrov pod zemou. Výkop však musí byť hlbší ako hĺbka samotnej nádrže. Zároveň by mal byť výkop širší. Ideálne rozmery výkopu sú o 20 až 50 cm väčšie na každej strane. Tým sa zabezpečí dostatočný priestor na manipuláciu. Výkop sa potom z bezpečnostných dôvodov zabalí, aby sa zabránilo zosuvu mokrej zeminy. Prípravné práce zahŕňajú aj inštaláciu dažďovej kanalizácie, kadiaľ bude voda odtekať zo strechy. Dažďové potrubie bude napojené aj na strešné lapače kvapiek (gajgre) a sifóny.

Postup krok za krokom

Teraz sa pozrime na jednotlivé kroky realizácie betónovej nádrže po vykopaní výkopu pre ňu.

 1. Stabilizácia dna výkopu
  Na umiestnenie nádrže do výkopu musí byť dno vyrovnané a stabilizované. Dno výkopu sa preto zabetónuje. Tým sa zabezpečí, že základové škáry budú chránené pred rôznymi klimatickými vplyvmi, kým nebude hotová betónová doska. Zároveň sa tým zabráni znečisteniu betónu. Niekedy sa však môžete stretnúť aj s tým, že sa na dno výkopu jednoducho nasype štrk alebo piesok.
 2. Vystuženie základovej dosky
  Dôležité je nezanedbať výstuž dosky, ktorá zabraňuje poškodeniu konštrukcie pri teplotných zmenách počas hydratácie betónu a tiež pri objemových zmenách. Na tento účel sa používa tuhá výstuž alebo kombinovaná tuhá výstuž s rozptýlenou oceľovou výstužou.
 3. Utesnenie pracovných škár
  Na utesnenie sa používajú najmä PVC alebo FPO (flexibilné polyolefíny) pásy, prípadne sa používajú aj tesniace fólie. Tesnenia sa po správnom umiestnení zabetónujú.
 4. Výroba betónu
  Betón sa vyrába mimo staveniska na mieste inštalácie betónovej nádrže. Hotový betón sa potom dopraví na miesto určenia, kde sa následne čerpá pomocou piestového čerpadla s výložníkom.
 5. Výroba betónovej dosky
  Betonáž dosky sa vykonáva pomocou vibračných zariadení. Keď je doska hotová, odporúča sa ju ošetriť. Ošetrovanie sa líši podľa typu betónu, tvaru a veľkosti. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie sa betón ošetruje, tým je kvalitnejší a odolnejší. Počas zimy by mala byť doska zakrytá vhodnou geotextíliou.
 6. Vystuženie stien
  Tak ako bola vystužená základová doska, musia byť vystužené aj steny. Toto vystuženie sa vykonáva pomocou bežnej tuhej výstuže alebo tuhej výstuže s rozptýlenou oceľovou výstužou.
 7. Montáž tesniacich prvkov do škár a betonáž stien
  Na ochranu betónu pred trhlinami sa do škár vkladajú tesniace prvky. Steny sa potom môžu zabetónovať a starostlivo ošetriť.
 8. Inštalácia potrubia
  Keď je nádrž vrátane hornej krycej dosky na mieste, zostáva už len vyvŕtať otvor pre prívodné a odvodné potrubie. Tento krok je vhodné konzultovať s odborníkom.
 9. Zasypanie nádrže
  Pri výkope výkopu je potrebné umiestniť zeminu tak, aby nebránila inštalácii nádrže a zároveň sa nezosunula do vykopaného výkopu. Nádrž sa môže zasypať až po riadnom utesnení a vytvrdnutí spojov. Zároveň sa musí vykonať opätovné utesnenie. Tento proces zvyčajne trvá 48 hodín. Zemina použitá na zasypanie nádrže nesmie obsahovať kamene ani iný materiál s ostrými hranami. V opačnom prípade hrozí poškodenie steny alebo veka betónovej nádrže.

Aké príslušenstvo budete potrebovať?

Predtým, ako si necháte betónovú nádrž realizovať profesionálmi, čo je bezpečnejšia a istejšia možnosť ako vlastnoručná výroba, majte na pamäti, že budete potrebovať určité príslušenstvo. Užitočná bude napríklad priečna doska, ktorá zabezpečí vysokú odolnosť celej nádrže. Je tiež dobré zaobstarať si hladinomer, aby ste mali prehľad o množstve dažďovej vody, ktorá v nádrži zostáva. Majte na pamäti, že betónová nádrž má maximálny objem, ktorý nesmiete prekročiť. Ak k tomu dôjde, nádrž sa musí odčerpať.