Čistá voda má hodnotu pH 7

Čistá voda je pH neutrálna. Presne na polovici stupnice pH (od nuly – najkyslejší do 14 najzásaditější).

Dážďová voda pH

Bežný, čistý dážď má hodnotu pH medzi 5,0 a 5,5

Táto hodnota je mierne kyslá.

Kyslý dážď má hodnotu pH 4,0

Kyslý dážď vzniká spojením s oxidom siričitým alebo oxidy dusíka, tj. Splodinami z automobilov, elektrární a automobilov.

Ako zmerať pH vody

Existuje mnoho špičkových zariadení, ktoré sa používajú na meranie pH v laboratóriách. Jedným z bežne dostupných spôsobov, ako ľahko merať pH, je prúžok lakmusového papiera. Keď sa niečoho dotknete prúžkom lakmusového papiera, papier zmení farbu podľa toho, či je látka kyslá alebo zásaditá. Ak papier sčervená, je látka kyslá, a ak sa sfarbí na modro, je látka zásaditá.

Prečo je pH dôležité pri záchytu dažďovej vody?

Čím čistejšie dažďová voda je, tým menej potrebuje úprav. Vodu s neutrálnym alebo len mierne kyslým pH môžeme bez obáv použiť na kvalitnú zálievku rastlín.

Čo je pH vody?

Všeobecne sa voda s pH <7 považuje za kyslú a za pH> 7 sa považuje za zásaditú. Normálne rozmedzie pre pH v systémoch povrchovej vody je 6,5 až 8,5 a pre systémy podzemnej vody 6 až 8,5. Hodnota pH čistej vody je 7, ale hodnota pH vody sama o sebe neposkytuje úplný obraz o vlastnostiach alebo obmedzeniach dodávok vody.

Vo všeobecnosti môže byť voda s nízkym pH (<6,5) kyslá, mäkká a korozívna. Voda mohla vsiaknuť ióny kovov ako je železo, mangán, meď, olovo a zinok – z vodonosnej vrstvy, vodovodné inštalácie alebo z potrubia. Voda s nízkym pH by preto mohla obsahovať zvýšené hladiny toxických kovov, spôsobiť predčasné poškodenie kovových potrubí a mať súvisiace estetické problémy, ako je kovová alebo kyslá chuť, farbenie bielizne a charakteristické „modrozelenej“ farbenie drezov a odpadov. Primárnym spôsobom, ako riešiť problém vody s nízkym pH, je použitie neutralizátor; typickou neutralizačné chemikálií je uhličitan sodný. Neutralizácia sódou zvyšuje obsah sodíka vo vode.

Voda s pH> 8,5 je pravdepodobne tvrdá. Tvrdá voda nepredstavuje zdravotné riziko, ale môže spôsobiť estetické problémy. Medzi tieto problémy patrí:
– vytvorenie „vodného kameňa“ alebo usadenín na potrubí a armatúrach, ktoré môžu spôsobiť pokles tlaku vody a vnútorného priemeru potrubia
– spôsobuje alkalickú chuť vody a môže spôsobiť, že napr. Káva má horkú chuť
– tvorba vodného kameňa alebo usadenín na riad, náčinie a umývadle
– problémy s penením mydiel a detergentov a tvorba nerozpustných zrazenín na odeve
– zníženie účinnosti elektrických ohrievačov vody