Vibrolitie (prípadne vibrolisovanie) betónu je spôsob zhutňovania betónu. Čerstvý betón je pri výrobe vibrován za prípadného súčasného pôsobenia dolisovacího prítlaku. Vďaka tejto technológii je možné dosiahnuť odvzdušnenie a rovnomerné zhutnenie betónu, ktoré má pozitívny vplyv najmä na trvanlivosť betónu.

Trvanlivosť betónu býva ovplyvnená mnohými faktormi, ktoré závisia predovšetkým na vlastnostiach betónu a na prostredie (teplote, vlhkosti a koncentrácii agresívnych látok). Na výrobky používané vo vonkajšom prostredí alebo pod zemou pôsobí hlavne vlhkosť, striedanie teplôt a mráz.

Trvanlivosť je možné zvýšiť jednak zložením betónu a jednak vytvorením ochrannej vrstvy na povrchu betónových výrobkov za účelom zníženia pórovej štruktúry.