Železobetón (alebo tiež oceľou vystužený betón) je stavebný materiál, ktorý je tvorí betón vystužený oceľou alebo železom. Táto tzv. betonárska výstuž sa do betónu zalieva pre zlepšenie vlastností betónu.

Betón sám o sebe je vysoko pevný v tlaku. Stena iba z betónu je pevnejší ako stena z ocele. Betón je ale málo pevný v ťahu.
Oceľ alebo železo majú vysokú pevnosť v ťahu.

Spojením betónu a železa vzniká stavebný materiál pevný v tlaku i ťahu. To je dôležité hlavne pre odolnosť voči prírodným podmienkam a vlhkosti. Tento materiál sa preto používa aj na betónové podzemné nádrže na vodu či odpadovú vodu. Odoláva tlaku zeminy i pôsobeniu vody.

Železobetón - betón vystužený oceľou alebo železom